تاريخ روز : سه شنبه 12 فروردین 1399

شرکت پتروشیمی خراسان

  

نمودارها 

 

اطلاعات عمومی 

 

  سهامداران محترم میتوانند برای دریافت سود سهام خود، همراه کارت ملی به هرکدام از شعب بانک رفاه کارگران مراجعه فرمایند


نحوه ورود سهامداران به سامانه اطلاع رسانی سهامداران:

سهامداران حقیقی: نام کاربری برابر است با نام خانوادگی سهامدار و رمز عبور برابر است با کد بورسی سهامدار

سهامداران حقوقی: نام کاربری برابر است با شماره ثبت شرکت و رمز عبور برابر است با کد بورسی سهامدار 

توجه:

  سود سهامداران حقیقی که از طریق شعب بانک رفاه کارگران در سرارسر کشور از تاریخ 1396/03/20 به مدت 8 ماه پرداخت می گردید، تا تاریخ 1396/12/20 تمدید گردیده است.

کلیه سهامداران حقوقی که تا کنون سود سهام خود را دریافت ننموده اند با اعلام کتبی تا تاریخ 1396/12/20نسبت به دریافت سود سهام خود اقدام فرمایند.

 

 

اطلاعیه ها 

 
دریافت به صورت RSS     : دوره مالی